Standard plemene

Standard FCI č. 343 / 12.03.1999 / D

ZEMĚ  PŮVODU: Itálie 

POUŽITÍ:
Hlídací pes, obranář, policejní a stopař

KLASIFIKACE  FCI:
Skupina II - pinčové a knírači, molossové, švýcarští horští a salašničtí psi
Podskupina 2.2 - psi moloss. typu, horští psi Bez zkoušek z výkonu. 

HISTORICKÝ PŘEHLED:
CC je přímým potomkem starých římských molossů. Dříve se vyskytoval na celém území Itálie, v posledních letech se však uchoval především v Apulii a v přilehlých jihoitalských provinciích. Jeho jméno je odvozeno od latinského "cohors", což znamená ochránce a strážce domu, dvoru a pozemků. 

CELKOVÝ VZHLED:
Středně velký pes. Robustní, silný a mohutně stavěný, přesto musí působit elegantně. Jeho jasné linie tvoří jeho plasticky vystupující svaly. 

DŮLEŽITÉ PROPORCE:
Formát psa je poněkud obdélníkový. Délka hlavy dosahuje 34% kohoutkové výšky. 

CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT ( POVAHA ):
Ochránce majetku , rodiny a domácích zvířat. V minulosti se používal ke strážení stád a lovu velké zvěře. 

HLAVA:
Velká a typicky molossoidní. Horní podélná linie lebky a tlamy poněkud konvergují. 

MOZKOVNA:
Lebka: široká, v jařmových obloucích šířkou odpovídá délce nebo ji poněkud přesahuje. Konvexní přední část lebky se od čela směrem k týlnímu hrbolu výrazně zplošťuje. Viditelná čelní rýha. 
Stop: vyznačen 

OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Nosní houba: černá a velká se širokými otevřenými nozdrami na stejné úrovni jako nosní hřbet. 
Tlama: zřetelně kratší než mozkovna je přibližně 1:2), silná, pravoúhlá, téměř stejně široká jako dlouhá. Přední okraj tlamy je rovný, boční linie tlamy jsou rovnoběžné. Hřbet čenichové partie je z profilu rovný. 
Pysky: horní pysk je středně dlouhý, lehce visí a překrývá dolní čelist, takže dolní okraj tlamy je při pohledu z profilu tvořen okrajem pysků. 
Čelisti/zuby: čelisti velmi široké, mohutné a zahnuté. Lehký předkus. Klešťový skus je přípustný, ale nedává se mu přednost. 
Oči: střední velikosti, oválné, hledí přímo dopředu, poněkud vystupují. Oční víčka dobře přiléhají k oční bulvě. Barva duhovky závisí na barvě srsti, co nejtmavší. Pohled živý, pronikavý a pozorný. 
Uši: trojúhelníkové, visící, se širokou základnou vysoko nad jařmovým obloukem. Většinou se kupírují do tvaru rovnostranného trojúhelníku. 

KRK:
Silný, svalnatý, délkou odpovídá délce hlavy. 

TRUP:
Délka trupu poněkud přesahuje kohoutkovou výšku psa. Robustní a mohutné stavby, není však podsaditý. 
Kohoutek: výrazný, posazen výše než záď. 
Hřbet: rovný, velmi svalnatý a pevný. 
Bedra: krátká a pevná. 
Záď: dlouhá a široká, lehce spadající. 
Hrudník: ve všech třech směrech dobře vyvinutý, dosahuje až k lokti. 
Ocas: nasazen dosti vysoko. U kořene je velmi silný. Ocas se kupíruje u čtvrtého obratle. V akci je nesen vysoko, nikdy však vzpřímený ani zatočený. 

KONČETINY:
Hrudní: plece dlouhé, šikmo uložené, silně osvalené. Nadloktí silné. Předloktí rovné a velmi silné. Zápěstí a přední nadprstí-pružné. Tlapy kočičí. 
Pánevní: stehna dlouhá a široká, při pohledu zezadu konvexní. Lýtko silné, není masité. Hlezno přiměřeně úhlené. Nadprstí pánevní končetiny silné a šlachovité. Tlapa poněkud méně kompaktní (oválnější) než u hrudní končetiny. 

CHODY:
Prostorný, plný pohyb, klus vydatný, nejobvyklejším pohybem je klus. 

KŮŽE:
Poměrně silná, spíše těsně přiléhající ke tkáni podkoží. 

OSRSTĚNÍ:
Srst: krátká, lesklá, velmi hustá se skromnou podsadou. 
Barva: černá, olověně šedá, břidlicová, světle šedá, světle plavá, jelení červeň, tmavé odstíny žluté, žíhaná (žíhání na různých odstínech žluté nebo šedé základní barvy). U žlutých psů a žíhaných psů černá nebo šedá maska, jež se omezuje na tlamu a nepřesahuje linie oka. Malá bílá skvrna na hrudi, na špičkách tlap a na hřbetě nosu je přípustná. 

VÝŠKA A HMOTNOST:
Kohoutková výška:
psi: 64-68 cm 
feny: 60-64 cm 
tolerance +/- 2 cm 

Hmotnost:
psi: 45-50 kg 
feny: 40-45 kg 

Horní ani dolní hranice by neměli být překračovány! 

VADY:
Všechny odchylky od výše uvedených bodů se považují za vadu a závažnost takové vady by měla být posuzována v přísném poměru stupně odchylky. 

VÁŽNÉ VADY:
- vyslovený paralelismus nebo příliš vyjádřená sbíhavost linií tlamy a mozkovny, sbíhavost bočních linií tlamy. 
- částečná depigmentace nosní houby 
- nůžkový skus, ale také výrazný předkus ( toto uvádí nějaké chovatelské stanice  "více než cca 0,6 cm" ) je to hloupost standard FCI nic takového neříká ani nestanoví .  
- ocas kroužkující, nesený svisle 
- pohyb:neustálý mimochod i v klusu 
- velikost: nedostatečná nebo nadměrná 

DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY:
- divergující horní linie hlavy a mozkovny
- celková depigmentace nosní houby 
- výrazně konkávní hřbet nosu, konvexní hřbet nosu 
- podkus 
- částečná nebo oboustranná depigmentace očních víček, oči různých barev, skleněné oko, oboustranné šilhání 
- vrozená ztráta ocasu, vrozeně deformovaný ocas (kupírovaný nebo nekupírovaný) 
- srst středně dlouhá, nebo zcela krátká, srst tvořící praporce. 
- všechny barvy neuvedené ve standardu, bílé skvrny mimo povolená místa 

Poznámka:
Psi musí mít očividně normálně vyvinutá varlata zcela uložená v šourku.

Vady typu

Vady typu

Vady typu

Ideální proporce

Ideální proporce

CD = kohoutková výška

AB = délka hlavy = 36 % kohoutkové výšky

CE = délka těla od ramenního kloubu k sedacímu hrbolu, poměr kohoutkové výšky k délce těla = zhruba 100 : 120

HI = délka krku = délce hlavy

FG = hloubka hrudníku = 50 % kohoutkové výšky

LM = délka předloktí (od loktů k zápěstním kloubům) = 33 % kohoutkové výškyšířka prsou v ramenních kloubech = 35 % kohoutkové výšky

Typ hlavy

Typ hlavy